افتتاح مینی سوپرمارکت ساختمان اسکان

مینی سوپر مارکت اسکان واقع در طبقه 1- ساختمان اسکان افتتاح گردید . این پروژه به صورت کامل توسط شرکت دینا طراحی و تجهیز گردیده است . تصاویر زیر از اولین روز کاری این پروژه میباشد .

یخچال فروشگاهی (1) یخچال فروشگاهی (2) یخچال فروشگاهی (3) یخچال فروشگاهی (4) یخچال فروشگاهی (5)

Comments for this post are closed.